Biedrība “RETRO JAWA klubs” Noteikumi
Pēdējais atjauninājums: 11/08/2015 10:11

FORUMA NOTEIKUMI 05.03.12.

 

 1. Forumā tiek izmantota latviešu un krievu valoda kaimiņvalstu ērtības labad un to cilvēku, kuri vāji pārvalda valsts valodu ērtības labad.
 2. Tēmas forumā ir jāveido tā, lai citi lietotāji saprastu par ko iet runa.
 3. Par tēmu ir jārunā pēc iespējas skaidrāk un saprotamāk.
 4. Izveidot jaunas tēmas atļauts tikai attiecīgajās foruma sadaļās atbilstoši tēmai.
 5. Atbildes forumā ir jāraksta tā, lai tiktu ievēroti rakstības gramatikas pamatlikumi.
 6. Ja ir kārtojamas personīgas darīšanas ar kādu no foruma lietotājiem – to darīt izmantojot Skype, privātās ziņas vai e-pastu.
 7. Teikumus tēmās jāformulē peic iespējas skaidrāk un loģiskāk.
 8. Diskusijas forumā tikai par motocikliem JAWA un CZ, citas – neatbilstošas tēmas, bez brīdinājuma, tiks bloķētas un dzēstas. (izņēmums „Papļāpāsim ne par tēmu.”)
 9. Diskusijas par jebkuriem JAWA un CZ modeļiem bez ierobežojuma..
 10. Aizliegts uzdot jautājumus uz kuriem atbildes ir atrodamas www.google.lv
 11. Aizliegts uzsākt tēmas kuras jau tiek apspriestas. (izmantojiet pogu „Meklēt” savā profilā)
 12. Aizliegts citēt tekstu ar attēliem. To drīkst darīt tikai tad ja attēli ir izņemti no citējamā teksta.
 13. Aizliegti rupji un necenzēti izteicieni, jebkura veida apvainojumi, izteicieni ar rupju toni saturā.
 14. Aizliegts kurināt rasu un nacionalitāšu naidu.
 15. Aizliegts veidot tēmas un diskutēt tajās par politiku.
 16. Aizliegts kompromitēt tēmas, forumu un tā lietotājus
 17. Lietotājiem ir jāievēro noteikumi un moderatoru aizrādījumi.
 18. Provokatīvu tēmu jautājumu un atbilžu iniciatoriem un dalībniekiem bez brīdinājuma tiek piešķirts BANS.
 19. Par neadekvātu tēmu, jautājumu un atbilžu publicēšanu, kuri aizvaino vai aizskar cieņu - bez brīdinājuma tiek piešķirts BANS.
 20. Par antireklāmas veidošanu un graujošu darbību attiecība uz forumu - bez brīdinājuma tiek piešķirts BANS.
 21. Aizliegts reģistrēties izmantojot neētisku niku un e-pastu, pārkāpjot šo punktu profils tiks dzēsts.Nestandarta situāciju gadījumā forumā un starp tā lietotājiem – foruma noteikumi tiks laboti un papildināti.


Nopietns lūgums:
Restauratori un domubiedri, lūdzu esat uzmanīgi savās tēmas, jautājumos un atbildēs, neuzķeraties uz provokatīvām tēmām.
Mēs šeit esam savākušies lai apspriestu un restaurētu motociklus JAWA.
Šajā forumā ir savākušies paši aktīvākie daudzvalodu domubiedri un restauratori no visas pasaules, kuri nodarbojas ar restaurāciju, nevis uzturas šeit personīgu ambīciju dēļ par tēmu „politiskā muldēšana”.
Cieniet sevi un citus, daudzu valodu lietotājus forumā un tad mums viss izdosies,
Paldies par uzmanību.

JAWA – TAS IR MŪŽĪGI!


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРАВИЛА ФОРУМА 05.03.12.

 

 

 1. В форуме используется латышский язык и русский язык для удобства соседних государств и слабо владеющих государственным языком.
 2. Темы нужно создавать так, чтобы другие пользователи знали о чём идёт речь.
 3. О теме нужно говорить по возможности яснее и понятно.
 4. Создaвать новые темы разрешено только в соответствующем разделе, в соответствующем форуме.
 5. Писать ответы в форуме нужно так, что бы были соблюдены законы письменной грамматики.
 6. Если есть личные дела с каким то пользователем из форума - дела улаживайте с помощью скайпа или личных сообщений или э-майла.
 7. Предложение в теме нужно формулировать по возможности яснее и логичней.
 8. Дискуссии в форуме только об мотоциклах JAWA и CZ, не соответсвующие темы будут без предупреждения блокированы и удалены (исключение в разделе „Поговорим не по теме”).
 9. Дискуссии без ограничения о всех моделях JAWA и CZ.
 10. Запрещено задавать вопросы на которые ответы можно найти в www.google.ru .
 11. Запрещено начинать темы которые уже обсуждаются (используйте раздел „Поиск” в своем профиле).
 12. Запрещено цитировать текст с изображениями, исключение если изображение удалить из цитаты.
 13. Запрещено грубые и нецензурные выражения, оскорбление в любой форме, а также грубые по тону содержания.
 14. Запрещено разжигать рассовую и национальную ненависть.
 15. Запрещено создавать темы и дискутировать о политике.
 16. Запрещено компрометировать темы, форум и его пользователей.
 17. Пользователи обязаны строго соблюдать правила и замечания модераторов.
 18. Инициаторы и участники провакационных тем, вопросов и ответов, без предупреждения получают БАН.
 19. За неодыкватные темы, вопрсы и оветы, напоминающие оскарбление и унижение достоинства, без предупреждения получают БАН.
 20. За попытку антeрекламной и подрывной деятельности в отношение форума, клуба и его пользователей, без предупреждения БАН.
 21. Запрещено регистрироваться под не корректным и не этическим ником и э-майлом, пользователь будет удалён.В случае нестандартнной ситуации между пользователями и в форуме, правила форума будут коректироватся и добавлятся.

Убедительная просьба:
Господа реставраторы и единомышленники, будьте акуратны и внимательны в своих темах, вопросах и ответах, не подавайтесь на провакационные темы.
Мы здесь собрались для того, чтобы обсуждать и реставрировать мотоциклы JAWA.
В этом форуме собрались самые активные и разноязычные единомышленники и реставраторы со всего мира, которые занимаютcя реставрациями а не а не личными амбициями на тему \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"политическая болтавня\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"
Уважайте себя и других разноязычных пользователей и тогда у нас всё получится.
Благодарю за внимание.

JAWA - ЭТО ВЕЧНОСТЬ!