BIEDRĪBA “RETRO JAWA KLUBS Russian Latvian
Kārtības rullis

JAWA motocikli kopš no 1929. gada, vēsture turpinās.
„ RETRO JAWA klubs” iekšējie kluba noteikumi
(Kārtības rullis)


Vecās čehu moto tehnikas cienītāju un biedrība "RETRO JAWA klubs", tālāk minēts kā "klubs", ir nekomerciāla, nepolitiska un nereliģioza biedrība.


Kluba mērķis
Popularizēt JAWA motociklu kustību un vēsturi. Apvienot seno spēkratu kolekcionārus un restauratorus, lai saglabātu senos spēkratus kā kultūrvēsturisku vērtību. Restaurēt JAWA motociklus, rīkot JAWA un citu vēsturisko spēkratu pasākumus un piedalīties ārvalstu pasākumos un projektos.


Kas ir „Kārtības Rullis”?
Kārtības Rullis ir neformāls, bet ļoti svarīgs dokuments, kurš atšķirībā no Kluba Statūtiem vairāk regulē Kluba biedru savstarpējās attiecības un tādēļ visiem
"RETRO JAWA klubs" „kluba biedriem” un „kandidātiem” būtu jāzina no galvas un jāievēro. Kārtības rullis attiecās uz „kluba dibinātāju”, „kluba biedriem” un „kandidātiem”. „Kluba biedrs” un „kandidāts” piekrīt, ka Kārtības Rullī un Statūtos nav iespējams paredzēt visas dzīves situācijas un tādēļ, dažreiz, lēmumi ir jāpieņem „gaitā”, vadoties no konkrētās situācijas.


Kas ir „klubs”?
Klubā var iestāties tikai pilngadīgi pretendenti no jebkuras valsts, kuriem ir „A” kategorijas autovadītāja apliecība. Pretendentam statusā „kandidāts” īpašumā ir jābūt pilvertīgam jebkura modeļa JAWA vai ČZ motociklam pārbaudes laikā viens gads vai viena moto sezona. Pretendentam pilntiesīgā statusā „kluba biedrs”, īpašumā ir jābūt pilnvērtīgam motociklam JAWA vai ČZ, tautā sauktu par „omīte”, vai arī vecākam modelim. Ar šo motociklu ir jāpiedalās pasākumos. Atsevišķos gadījumos un kluba interesēs, cita JAWA vai ČZ. Klubs ir ierobežota skaita domubiedru grupa, kurus apvieno kopējā kaisle un interese pret leģendāro motociklu JAWA vai ČZ (tautā saukto par „omīte”, 353, 354, 559, 360, kā arī vēl vecākiem JAWA vai ČZ modeļiem). Klubs ir daudzpusēja pieredzes apmaiņa par motociklu restaurāciju, piedalīšanās dažādos vecās tehnikas pasākumos. Klubs apvieno džentelmeņus, kuri kā vienu no saviem dzīves aspektiem ir izvēlējušies RETRO JAWA kustību. Klubs ir brīva un nepiespiesta atmosfēra braucienos vai kluba biedru kolektīvās atpūtas laikā. Mēs esam vīriešu klubs, ar visām no tā izrietošajām sekām un apstākļiem. „Kluba biedri” apzinās - kluba darbības dzinējspēks ir “kluba biedru” un „kandidātu” entuziasms un pašiniciatīva. Atsevišķos gadījumos, kluba interesēs, kluba valde var piešķirt statusu „kluba biedrs” vai pieņemt statusā „kandidāts” ar citu JAWA vai ČZ modeli. Pieņemt statusā „kandidāts” kuram nav nekādas saistības ar JAWA vai ČZ motocikliem, bet kurš aktīvi piedalās „RETRO JAWA klubs” attīstība un popularizācijā.


Goda biedrs
Pakāpe "Goda biedrs" automātiski tiek piešķirta cienījamam restauratoram, kolekcionāram,  motosporta PSRS čempionam, antik moto ceļotājam vai īpašam motociklu JAWA vai ČZ īpašniekam, ja pretendents atbilst reglamenta punktiem lai saņemtu cienījamo pakāpi - "Goda biedrs."
Pakāpe "Goda biedrs"  ir nesaistoša, tā ir tikai pienācīga sabiedriskā pakāpe par īpašiem nopelniem moto kustības jomā.
"Goda biedrs" ir tiesīgs piedalīties jebkurā JAWA pasākumā ar jebkādu retro tehniku.


Kas ir „kluba prezidents”?

1. Kluba prezidents ir cienījama un autoritatīva persona.

2. Kluba prezidents ir sabiedriskās organizācijas "RETRO JAWA klubs" priekšsēdētājs.

 3. Kluba prezidents ir idejisks iedvesmotājs un kopējās JAWA sabiedriskās kustības idejas iniciators Latvijā.

4. Kluba prezidents oficiāli ir reģistrējis sabiedrisko organizāciju "RETRO JAWA klubs" Latvijas valsts reģistrā.

5. Kluba prezidents radīja un apstiprināja kluba logotipu, kluba karogu, uzšuves, uzlīmes un citus aksesuārus kluba „kandidātiem” un „biedriem”, kuri nosaka viņu piederību pie kluba.

6. Kluba prezidents radīja un apstiprināja uzšuves (SUPPORT) tiem, kuri vēlās atbalstīt RETRO JAWA kustību kopumā.


Kas ir „kandidāts”?
„Kandidāts” vēl īsti nezina, vai pēc klubā pavadītā laika viņš kļūs par „kluba biedru”, taču viņa pienākums ir īpaši rūpīgi ievērot Kluba Statūtus un šo Kārtības Rulli. Par to līdzatbildīgi ir ”kluba biedri”, kuri rekomendē kandidātu. Īstens „kandidāts” dara visu iespējamo, lai sezonas laikā piedalītos vismaz vienā «garajā» (vairāku dienu) un vismaz divās «īsajos» (vienas dienas) braucienos, kā arī nenoniecina iknedēļas sestdienu tikšanās reizes. Ja “kandidāts” divu gadu laikā nekļūst par “kluba biedru”, “kandidāta” statuss automātiski tiek zaudēts. “Kandidāts” veic laicīgi visus kluba biedram noteiktos maksājumus t.sk. veic vienreizēju iestāšanās iemaksu un ikgadējo biedra iemaksu. “Kandidāts” ir “kluba biedra” statusa pretendents. “Kandidātam” ir noteikts pārbaudes laiks 1 gads, jeb viena moto sezona. Lai kļūtu par „kluba biedra” statusa pretendentu, ir jāiegādājas pilnvērtīgu (reģistrētu CSDD ar derīgu tehnisko apskati) JAWA motociklu „Omīte”.


Kas ir „kluba biedri”?
Kluba biedrs ir uzticams godavīrs ar stingru stāju, konfidenciāls, biedrisks, lojāls pret savu klubu un tā biedriem. Īstens «sava vārda saimnieks», kurš zina, kāpēc viņš ir tieši šī „kluba biedrs”. „Kluba biedrs” vienmēr ievēro Statūtus un šo Kārtības Rulli, veic laicīgi visus noteiktos maksājumus, kopj un attīsta Kluba labās tradīcijas. „Kluba biedrs” jūtas lepns, ja var regulāri piedalīties kluba pasākumos. „Kluba biedram” arī ārpus kluba ir biedri un iespēju robežās jācenšas viens otram palīdzēt. Savstarpējās sarunās iegūtajai informācijai ir konfidenciāls raksturs, kuras diskrētumu „kluba biedri” garantē ar savu reputāciju un labo slavu. Savstarpējās attiecībās, iespējamo problēmsituāciju gadījumā, „kluba biedru” uzdevums ir vispirms jautājumus pārrunāt savā starpā un tikai pēc tam vērsties pie pārējiem „kluba biedriem”. „Kluba biedrs” statusa pretendents ir pilnvērtīgs „kluba biedrs”, kurš izturējis pārbaudes laiku 1 gadu, jeb tekošo moto sezonu nepārkāpjot uzstādīto kārtības rulli.

Nosacītais statuss "SUPPORT " nozīmē:
Uz nosacīto statusu "support" attiecas jebkurš JAWA motociklists, domubiedrs, līdzjutējs, pasažieris  kuram ir interese par JAWA motocikliem un kurš ar visu dvēseli atbalsta RETRO JAWA kustību un piedalās JAWA pasākumos.

Nosacītais statuss "support" ir absolūti bez pienākumiem,  vienīgais pienākums, tā ir nepilna  kluba uzšuve  uz  muguras "RETRO JAWA support” - pēc uzstādītā parauga.

Kas ir „oficiālais pasākums”?
Tas ir „RETRO JAWA klubs” „kluba biedru” un „kandidāts” rīkoti pasākumi, jeb kopējais JAWA pasākums.
Kas ir „neoficiālais pasākums”?
Citi sabiedriski un publiski antīko auto, moto pasākumi, kuros publiski piedalās „kandidāts” vai „kluba biedrs” ar motociklu JAWA un pārstāv klubu.


Kas ir „kluba logotips” ?
Kluba oficiālā simbolika:
"RETRO JAWA klubs" karogs, "RETRO JAWA klubs" lielais logo (banneris), paredzēta izmēra izšūtā emblēma, Kluba karodziņi uz močiem. Kluba logotips ir kluba simbolika (vizītkarte), pēc kuras to atpazīst un apliecina piederību klubam dažādos pasākumos, mēdijos un citur.
Kluba neformālā simbolika:
Dažādas uzlīmes ar
"RETRO JAWA klubs" simboliku, mazās emblēmas un uzšuves, apģērbs un cepurītes ar "RETRO JAWA klubs" logo. Šo izstrādājumu izgatavošana un realizācija iespējama tikai un vienīgi ar „kluba dibinātāju” atļauju.


„Kandidāta” pienākumi:
1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus, ievērot iekšējos kluba noteikumus;
2. regulāri maksāt biedra naudu (sešdesmit dienu laikā par tekošo gadu).
3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt kluba mērķu un uzdevumu realizēšanu.
4. augsti turēt kluba labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj kluba prestižu sabiedrībā.
5. piedalīties kluba organizētos pasākumus.
6. turēt īpašumā un piedalīties pasākumos ar jebkura modeļa JAWA vai ČZ motociklu sākot no 1929. ražošanas gada.
7. sniegt visu iespējamo palīdzību „kluba biedriem” , „kandidātiem”, domubiedriem un moto faniem gan vārdos, gan darbos.
8. popularizēt JAWA moto tehniku un veicināt moto tehnikas cienītāju skaita pieaugumu.
9. nepieļaut darbības, kas apkauno klubu , „kluba biedrus”, „kandidāts” un mājas lapas www.retrojawa.lv domubiedrus.
10. „kandidātam” ir jāinformē „kluba dibinātājs” par „kandidāta” piedalīšanos kādā „neoficiālā” pasākumā.
11. „kandidātam” „oficiāla” vai „neoficiāla” pasākuma aprakstu veikt retro jawa forumā, nevis pasākumu aprakstu veikt citā mājas lapā un ievietot hipersaiti retro jawa forumā.
12. Stingri ieverot CSDD noteikumus un braukšanas kārtību kolonnā.
13. „kandidāta” pārbaudes termiņš ir viens gads, kurā aizliegts izplatīt un izmantot kluba (logotipu) simboliku.
14. „kandidāts” neizpauž kluba konfidenciālu informāciju personām ārpus kluba.
15. "oficiālā vai "neoficiālā" pasākumā "kluba kandidātam"ir pienākums izmantot "kluba kandidāta" "oficiālo simboliku" paredzētā izmēra uzšuvi uz ādas jakas vai ādas vestes;
16.."kluba kandidāta pienākumu" noteikumu pārkāpšanas gadījumā katram īstenajam"kluba kandidātam"nekavējoties jāreaģē uz sava biedra tiešo pārkāpumu.
17. Vadītāja apliecības pazaudēšanas, zādzības vai atņemšanas gadijumā – informēt „kluba dibinātāju”


„Kandidāta” tiesības:
1. Piedalīties kluba sapulcēs, bez balss tiesībam.
2. piedalīties visos „oficiālos” un „neoficiālos” pasākumos.
3. brīvi darboties citās organizācijās.
4. izmantot visus pakalpojumus, kurus piedāvā un finansē Biedrība.
5. piedalīties kopīgos izbraucienos.
6. rīkot JAWA pasākumus un citus vēsturisko spēkratu pasākumus, informējot „kluba dibinātāju”.


„Kluba biedra” pienākumi:
1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus, ievērot iekšējos kluba noteikumus .
2. regulāri maksāt biedra naudu (sešdesmit dienu laikā par tekošo gadu).
3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu.
4. augsti turēt kluba labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj kluba prestižu sabiedrībā.
5. piedalīties kluba organizētos pasākumus;
6. turēt īpašumā un piedalīties pasākumos ar pilnvērtīgu (CSDD reģistrētu ar derīgu tehnisko apskati), tautā saukto „Omīte” 353, 354, 559, 360 vai vecāko modeli JAWA vai ČZ motociklu.
7. sniegt visu iespējamo palīdzību „kluba biedriem” , „kandidātiem”, domubiedriem un moto faniem gan vārdos, gan darbos.
8. popularizēt JAWA moto tehniku un veicināt moto tehnikas cienītāju skaita pieaugumu.
9. nepieļaut darbības, kas apkauno klubu , „kluba biedrus”, „kandidāts” un mājas lapas www.retrojawa.lv domubiedrus.
10. „Kluba biedram” ir jāinformē „kluba dibinātāju” par „kluba biedra” piedalīšanos kādā „neoficiālā” pasākumā.
11. „Kluba biedram” „oficiāla” vai „neoficiāla” pasākuma aprakstu veikt retro jawa forumā, nevis pasākumu aprakstu veikt citā mājas lapā un ievietot hipersaiti retro jawa forumā.
12. „Kluba biedram” ir pienākums izmantot un izplatīt oficiālu kluba simboliku paredzēta izmēra un vietā (vestē vai jakā) „oficiālā” vai „neoficiālā” pasākumā.
13. Stingri ievērot CSDD noteikumus un braukšanas kārtību kolonnā.
14. „Kluba biedrs” neizpauž kluba konfidenciālu informāciju personām ārpus kluba.
15. "oficiālā" vai "neoficiālā" pasākumā "kluba biedram" ir jāizmanto"kluba biedra" noteikta izmēra uzšuve uz ādas jakas vai ādas vestes;
16. "kluba biedra pienākumu" noteikumu neievērošanas gadījumā katram īstenajam "kluba biedram" nekavējoties jāreaģē uz sava biedra tiešo pārkāpumu.
17. Vadītāja apliecības pazaudēšanas, zādzības vai atņemšanas gadijumā – informēt „kluba prezidentu”


„Kluba biedra” tiesības:
1. Piedalīties kluba sapulcēs, ar balss tiesībām .
2. Saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem.
3. Piedalīties visos „oficiālos” un „neoficiālos” pasākumos, iesniegt priekšlikumus par kluba darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.
4. Brīvi darboties citās organizācijās.
5. Izvirzīt biedrības vadībai apspriešanai priekšlikumus par jautājumiem, kuri ietilpst biedrības darbības lokā.
6. Izmantot visus pakalpojumus, kurus piedāvā un finansē Biedrība.
7. Piedalīties kopīgos izbraucienos un citos pasākumos.
8. Rīkot JAWA pasākumus un citus vēsturisko spēkratu pasākumus, informējot „kluba dibinātāju”.
9. Izmantot RETRO JAWA forumu, ka personīgas bezmaksas reklāmas izplatīšanu.

 

„Kluba biedra” disciplinārie sodi.

Ja „kluba biedrs” nepilda savus pienākumus pilnā apjomā un rada jaušami izteiktus priekšnoteikumus kluba iekšējo noteikumu un etiķetes kodeksa graušanai, tad Kluba Prezidents izsaka tikai 2 brīdinājumus.

Ja kluba prezidents ir izteicis 3. brīdinājumu, tad par „kluba biedra” rīcību tiek atspoguļots kluba slēgtajā tēmā. Disciplinārais sods tiek uzlikts uz 3 mēnešiem un ne ar ko netiek draudēts „kluba biedram,” bet tikai tiek atgādināts viņam par negodprātīgu pienākumu veikšanu, kuri ir viņam jāpilda, lai arī citiem būtu respekts.

Ja ir izteikti 4 brīdinājumi, tad kluba prezidents izsaka rājienu ar ierakstu personas lietā uz 1 gadu.

Ja ir izteikti 5 brīdinājumi, tad tiek ierosināta valdes sēdes balsošana par šī biedra izslēgšanu no kluba biedru saraksta, balstoties uz balsošanas rezultātiem.

Ja „kluba biedrs” kompromitē kluba pastāvēšanas ideju un idejiski pareizos moto kluba pamatus, tiek ierosināts valdes sēdes balsošana par izslēgšanu no kluba.


Izstāšanas un izslēgšana no kluba (automātiski no biedrības) :
1. Pēc paša vēlēšanās (rakstiski).
2. Biedrs vairāk kā 2 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu.
3. „Kluba biedrs” vai „kandidāts” nepilda kopsapulces un valdes lēmumus.
4. „Kluba biedrs” vai „kandidāts” nepilda savus pienākumus, uzņemtās saistības un biedrības iekšējos kluba noteikumus.
5. „Kluba biedrs” vai „kandidāts” izpauž kluba konfidenciālu informāciju personām ārpus kluba.
6. Vispārpieņemto morāles normu pārkāpšanas dēļ, kā arī apvainojumiem un rupjībām, kuras ir vērstas uz biedrības biedriem un valdi, kas uzskatāms par rupju pārkāpumu.
7. „Kluba biedrs” vai „kandidāts” var tik izslēgts par kluba logotipa (simbolikas) labošanu un nelikumīgu lietošanu.
8. Ja vienas moto sezonas laikā, „Kluba biedrs” vai „kandidāts” nepiedalījās nevienā moto pasākumā.
9. „Kluba biedrs” vai „kandidāts” nepiedalās biedru sapulcēs trīs reizes pēc kārtas.
10. „Kluba biedrs” vai „kandidāts” veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajā kārtības rullī noteikto un ar savu darbību rada kaitējumu klubam.
11. Par negoda un necieņas izrādīšanu pret kluba uzšuvēm un atribūtiku.
12. Izslēgšanas procedūru no kluba par kluba iekšejo noteikumu neievērošanu veic Biedrības valde un tikai pie "vienbalsīga" lēmuma.
13. Izslēgšanas gadījumā - atkārtota uzņemšana biedrībā ir iespējama tikai ar 100% Biedrības valdes pozitīvu lēmumu.JAWA – TAS IR MŪŽĪGI!


Autorizācija
Lietotājvārds

ParoleReģistrēties
Aizmirsāt paroli?
Pašlaik tiešsaitē
Lietotāji kopā: 1,449
Pēdējais reģistrējies: maruv
Viesi: 1
Reģistrēti lietotāji: 0
Gadījuma bilde
Miss JAWA 2015 - Natalija Maloscicka
Miss JAWA 2015 - Natalija Maloscicka
Miss JAWA 2015

Izstrādāts uz Pimped-Fusion.
RETRO JAWA © 2023
Kontakti
Pielāgošana ngt.lv